แบงก์ชาติ เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เป็นช่องทางเสริมในช่วง COVID-19

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เปิดให้คำปรึกษาที่โทร. 1213 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือแจ้งผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx ตลอด 24 ชั่วโมง.