“เน็ตอยู่บ้าน” 100/50 Mbps ราคาเพียง 390 บาท/เดือน ฟรี 3 เดือน

ฟรี 3 เดือน ฟรีค่าแรกเข้า , ค่าติดตั้ง ,ค่าอุปกรณ์ และ ค่าลงทะเบียนสมัครใช้บริการภายในวันที่ 10 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น