กดรับสิทธิ์ “โทรฟรี 100 นาที” ระยะเวลา 45 วัน / และ NET ฟรี 10 GB

ประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ค. 2563 โดยกด * 170 * ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด # แล้วกดโทรออก ภายหลังได้รับ SMS ยืนยันจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 45 วัน

6 มาตรการพักหนี้ “ธอส.” ยกดอกเบี้ย 4 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศยกระดับความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ในมาตรการที่ 5 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

แบงก์ชาติ เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เป็นช่องทางเสริมในช่วง COVID-19

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เปิดให้คำปรึกษาที่โทร. 1213 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือแจ้งผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx ตลอด 24 ชั่วโมง.

king9