กรมการแพทย์ ให้สิทธิ์ผล ATK รับยา ฯลฯ

กรมการแพทย์ ให้สิทธิ์ผล ATK

กรมการแพทย์แจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และทำให้ผู้ป่วย COVID-19 เข้าถึงระบบการรักษาได้เร็วขึ้น

https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=145

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2167054906770599&id=643148052494633

อ่านรายละเอียด ..

#กรมการแพทย์ #ผล ATK