มติครม.วันหยุดราชการพิเศษ เฉพาะกรุงเทพ-นนทบุรี 4-5 พ.ย.รองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน

วันที่ 15 ต.ค. 2562 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 4 – 5 พ.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ จ.นนทบุรี เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดผู้นำที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย. 2562 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มากกว่า 3,000 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาทางด้านการจราจรและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการแก่ประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง