ปักหมุด 6 จุดตรวจ กทม.อีกครั้ง

ปักหมุด 6 หน่วยตรวจโควิดในกทม.

▪️ กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
▪️ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
▪️ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
▪️ กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
▪️ กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
▪️ กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

🩺วิธีการตรวจ

▪️ ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รู้ผลใน 30 นาที
▪️ หากผลเป็นลบ 👉กลับบ้านได้เลย
▪️ ผลเป็นบวก/มีอาการน่าสงสัย 👉ตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ที่หน่วยตรวจเดียวกัน
▪️ จ่ายยาฟ้าทะลายโจร/ยาฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลพินิจของแพทย์
▪️ กรณีที่อาการแย่ลงจะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

▪️ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
▪️ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

⚠️หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ