“นนท์พร้อม Pfizer Day” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer แล้ว 21 – 24 ส.ค. 64

“นนท์พร้อม Pfizer Day” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21 – 24 ส.ค. 64


💉นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25, 28, 29 และ 30 ส.ค. 64


ลงทะเบียนที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/…/content…/phyzer-l2
1. Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 และ 30 ส.ค. 64 วันละ 9,000 คน
2. Mcc Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 และ 29 ส.ค. 64 วันละ 9,000 คน

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

✅ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)


✅ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)


✅ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง * (ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ) ⭕️ นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป ✅ เด็กอายุ 12 – 17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น*)


⭕️โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
✔️เด็กอายุ 12 – 13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 13 – 15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
✔️เด็กอายุ 15 – 18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น


🟥 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ***
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง