กทม.สรุป 13 สถานที่ ผ่อนปรน เปิดได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไข

มาตรการและข้อแนะนำสำหรับสถานที่ต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สรุปสถานที่ที่ให้เปิดได้อย่างมีเงื่อนไข มีดังนี้

1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์) ส่วนนั่งทาน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

  • ต้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร กรณีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1 – 1.5 เมตร ต้องมีฉากกั้น ส่วนกรณีระยะห่างระหว่างที่นั่งมากกว่า 1.5 เมตร ไม่ต้องมีฉากกั้น
  • ห้ามไม่ให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้าน

2. รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • ร้านขายยา
  • ร้านขายของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  • ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
  • ธนาคาร
  • ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • ร้านอาหาร เฉพาะซื้อไปทานที่อื่น

4. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม

5. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน

6. ตลาดสด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

7. ร้านเสริมสวย เฉพาะตัด สระ และไดร์

8. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

9. สนามเทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน และยิงธนู

10. สวนสาธารณะ

11. ลานกีฬากลางแจ้ง เฉพาะเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายเฉพาะส่วนบุคคล

12. ร้านอาบน้ำ ตัดขน สปา รับเลี้ยง และรับฝากสัตว์

13. โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือสถานพยาบาลทุกประเภท ยกเว้นคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม