อัพเดท การเดินทางจากพื้นที่ “สีแดง” เข้าพังงา

มาตรการ การเข้าจังหวัดพังงา ล่าสุด

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด เข้ามาจังหวัดพังงา ต้องรายงานตัวทุกคน

  • หากไม่มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม
  • หรือ ประวัติการตรวจว่าไม่เป็นโควิด ภายใน 72 ชม.

จะต้องกักตัว ที่บ้าน 14 วันหรือตามระยะเวลาที่พักในพังงา

มีข้อสงสัยติดต่อสาธารณสุขพังงา

คลิก ติดตามสถานการณ์พังงา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง