ผลตรวจ RT-PCR เคลมประกัน เจอ จ่าย จบ Covid-19

คปภ. ปลดล็อก! ใช้เอกสารผลตรวจโควิด RT-PCR จากห้องแลปที่ผ่านการรับรอง เคลมประกันโควิด “เจอ-จ่าย-จบ” ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (#คปภ.) ปลดล็อก! ให้บริษัทประกันภัย ใช้เอกสารผลตรวจเชื้อ #โควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจาก #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ #ประกันภัยโควิด19 (แบบเจอ-จ่าย-จบ) เพื่อลดขั้นตอนและช่วยให้ประชาชนเคลมเงินประกันได้เร็วขึ้น

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาลและสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1)ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ใน #โรงพยาบาลสนาม หรือ #hospitel ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป

2)ขยายความคุ้มครองกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป

3)ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation

สอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

เรื่องที่เกี่ยวข้อง