สรุปผลปฏิบัติการ “แพทย์ชนบทบุกกรุง” 5 วัน

กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณ ชมรมแพทย์ชนบท จัดหน่วย CCR Team 40 ทีม เสริมทัพตรวจเชื้อ #โควิด19 เชิงรุก ในกทม.-ปริมณฑล ไปแล้วกว่า 6.9 หมื่นราย

#กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณ #ชมรมแพทย์ชนบท จัดหน่วย CCR Team จำนวน 40 ทีม เสริมทัพตรวจคัดกรองเชื้อ #โควิด19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (#ATK) ในชุมชนแออัด 29 พื้นที่กทม.และปริมณฑล

ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเมื่อ 4 – 7 สิงหาคม 2564 ได้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกไปแล้ว 69,115 คน พบผลบวก 7,227 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ในจำนวนนี้ ได้ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 6,667 คน และได้ส่งเข้าระบบดูแลรักษาที่บ้าน Home Isolation ตามเกณฑ์ของ #สปสช. รวมถึงได้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยที่พบจากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 163,700 เม็ด และฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 1,838 โดส

สำหรับทีม CCR Team ชมรมแพทย์ชนบท เป็นบุคลากรสาธารณสุขจิตอาสาจากหลายสาขาวิชาชีพในทุกภูมิภาค เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีความชำนาญในการจัดบริการปฐมภูมิ

สรุปผลปฏิบัติการ “แพทย์ชนบทบุกกรุง” 5 วัน


สรุปผลปฏิบัติการ “แพทย์ชนบทบุกกรุง” 5 วัน ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2564 ตรวจคัดกรองด้วย ATK ทั้งสิ้น 96,087 ราย ผลบวก 10,357 ราย คิดเป็นร้อยละ10.8

ผู้ที่มีผลบวกเก็บตัวอย่างส่ง RT-pcr 9,790 คิดเป็นร้อยละ 94.5

ผลตรวจ rt-pcr ยืนยันตรงกัน มี ผลบวกลวง เพียงร้อยละ 0.55

ประเมินระดับความรุนแรง แดง เหลือง เขียว ร้อยละ 2.5, 27.3, 70.2 ตามลำดับ
ให้การรักษาจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ 4,792 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.3 ของผู้ที่ตรวจพบเชื้อให้ผลบวก

ให้การฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง เข็มแรก จำนวน 3,047ราย

ถอดบทเรียนปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุง

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก้ปัญหาวิกฤติเตียงเต็มในกรุงเทพมหานคร

ถอดบทเรียนปฏิบัติการในช่วง3วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อจำนวน ทั้งสิ้น 6,079 รายคิดเป็นร้อยละ 10.7 จากจำนวนผู้ได้รับการตรวจทั้งสิ้น 56,834 ราย พบผู้ป่วยระดับสีแดง 114 ราย ร้อยละ 1.9 ระดับสีเหลือง1,336 ราย ร้อยละ 21.9

หากมีการตรวจคัดกรองได้เร็วขึ้น และต่อเนื่อง ให้การรักษาเร็วด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ ในทันทีที่ตรวจเจอผลบวกด้วย rapid test antigen ที่มีคุณภาพดี ไม่ต้องรอผลยืนยันด้วย rt pcr จะช่วยลดการทำให้ระดับอาการผู้ป่วยเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลือง เหลืองเป็นแดง ลดลงและลดการใช้เตียงไปด้วย และลดอัตราการตายลงได้

ปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ลงสู่ชุมชนแออัด ที่มีอัตราการติดเชื้อสูง ด้วยทีม 4RT หรือที่เรียกว่า Rapid response team เป็นทีมที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วปฏิบัติการเบ็ดเสร็จ

ทั้งเรื่องการคัดกรอง ติดตามผู้สัมผัส รักษาเร็วและให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงหรือเป้าหมายพื้นที่ติดเชื้อสูงในคนที่ยังไม่ติดเชื้อ ตามข้อเสนอของชมรมแพทย์ชนบทก่อนหน้านี้ การกู้ภัยโควิดต้องรวดเร็ว ตรงเป้าจัดการได้เบ็ดเสร็จ

ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากชมรมแพทย์ชนบท

ที่มา : เพจชมรมแพทย์ชนบท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง