ยอดใช้สิทธิ “เราชนะ” ทะลุ 32.4 ล้านคน

ยอดใช้สิทธิ “เราชนะ” ทะลุ 32.4 ล้านคน ขยายเวลากลุ่ม 3 ถึง 9 เม.ย.

อัปเดต ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ” ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า กว่า 32,400,000 คน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

ยอดผู้ใช้สิทธิเราชนะ ถึง 29 มี.ค.

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 68,407 ล้านบาท
  2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 16,700,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 100,110 ล้านบาท
  3. กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2,000,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท

    โดยมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,200,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 178,733 ล้านบาท

ขยายลงทะเบียนกลุ่ม 3 ถึงวันที่ 9 เม.ย.

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64


เรื่องที่เกี่ยวข้อง