ครม. เห็นชอบหลักการ ตปท. 4 กลุ่ม ถือครองห้องชุด,บ้านจัดสรร ฯในพื้นที่ที่กำหนด

ครม. ไฟเขียว! มาตรการดึงชาวต่างชาติ “ศักยภาพสูง” พำนักระยะยาว 4 กลุ่มเป้าหมาย 1 ล้านคนเข้าไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท

ที่ประชุม ครม. (14 ก.ย. 64) เห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (long-term stay)

โดยเป็นชาวต่างชาติใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีความมั่งคั่งสูง/ ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ/ ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ
.
สำหรับสิทธิประโยชน์ ที่จะเป็นแรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวเข้าประเทศ เช่น

  • สิทธิทำงานพร้อมวีซ่า คู่สมรสและบุตร (วีซ่าผู้ติดตาม),
  • ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ต่างประเทศ,
  • ยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน,
  • สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด เป็นต้น

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เร่งพิจารณาดำเนินการภายใน 90 วัน และให้รายงานความคืบหน้าของผลการพิจารณาผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ทราบต่อไป

.

คาดว่า ผลลัพธ์จากมาตรการดังกล่าว ภายใน 5 ปี (2565 – 2569) จะมีชาวต่างชาติ “ศักยภาพสูง” พำนักอาศัยในไทยกว่า 1 ล้านคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท


บ้านเราทำง่ายดีจัง ประเทศอื่น ยากนะ