ขอ “ใบรับรองแพทย์” หลังจากหายป่วยโควิด

ขอ “ใบรับรองแพทย์” หลังจากหายป่วยโควิด ต้องทำอย่างไร?

แจ้งข่าว ไปยังผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 หากต้องการ “ใบรับรองแพทย์” เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ นั้น

สปสช. แจ้งว่า ถ้ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ออกใบรับรองให้ ส่วนผู้ป่วยรายใดรักษาตัวที่บ้าน – ชุมชน ให้คลินิกหรือโรงพยาบาลที่รับดูแลเป็นผู้ออกใบรับรองให้ครับ

ในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่ทำการกักตัวด้วยตัวเอง โดย “ไม่ได้ลงทะเบียน” เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นนั้น แพทย์จะไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ครับ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://crmsup.nhso.go.th/