มาตรการช่วยค่าเน็ต ช่วงเรียนออนไลน์

เปิดรายละเอียด มาตรการช่วยค่าเน็ต ช่วงเรียนออนไลน์

สำนักงาน กสทช. ออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเตอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ครอบคลุมนักเรียนอนุบาล

มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ., นักเรียนอาชีวศึกษา และนักเรียน กศน. ที่เรียนออนไลน์ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 15 ต.ค. 64
.
สามารถสมัครผ่านโรงเรียนและโรงเรียนรวบรวมส่งให้ต้นสังกัดเท่านั้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้นักเรียน 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ และเลือกรับสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
.
• ใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือ

จะได้รับ Top up แพ็กเกจเน็ตมือถือ ด้วยการเพิ่มปริมาณและความเร็วอินเตอร์เน็ต ให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์

• ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน

กสทช.จะช่วยจ่ายค่าเน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการ เดือนละ 79 บาท (ไม่รวม vat) เป็นเวลา 2 เดือน

*** ติดต่อโรงเรียนยื่นให้ ***

ดาวโหลด ตัวอย่างไฟล์ยื่นกสทช. :

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน.xlsx

ชื่อผู้ให้บริการมือถือและอินเตอร์เน็ต

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRUE)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (Cslox)
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (Simat)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)
บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด (PENGUIN)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY)
บริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FEELS)