กรมการกงสุล เปิดให้ทำ “พาสปอร์ต 10 ปี” ได้แล้ววันนี้

เปิดทำพาสปอร์ต 10 ปี 1,500 บาท

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ประเภท 10 ปีแล้ว ต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียม 1,500 บาท หากต้องการแบบเร่งด่วน เสียค่าธรรมเนียม 3,500 บาท และต้องรับเล่มที่กรมการกงสุลเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถทำหนังสือเดินทาง (Passport) ทั้งประเภท 5 ปี และ 10 ปี ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่

1)กรมการกงสุล

2)สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศ

3)สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง

4. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

สอบถามโทร.02-572-8442

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง ช่วง covid โทรเซ็คก่อนไปนะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง