ครม.อนุมัติ วันหยุดปีใหม่เพิ่ม เที่ยวยาว 28 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2563

ที่ประชุมครม.อนุมัติให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เป็นวันหยุดยาว 5 วัน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุดพิเศษ เนื่องในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อีก 1 วัน เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคม ตรงกับวันอังคาร และวันที่ 1 มกราคมตรงกับวันพุธ ทำให้มีวันทำงานแทรก 1 วัน ที่ประชุมจึงมีมติให้วันที่ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุด เพื่อให้ประชาชนสามารถหยุดยาวได้ถึง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2563

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงาน ใดมีภารกิจที่จะต้องให้บริการกับประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมตามกฎหมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง