การเดินทางเข้าไทย ผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการเดินทางเข้าประเทศไทย การเดินทางเข้าไทย ผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวม Phuket Sandbox Programme)

ลงทะเบียน

1.1 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบ .JPEG/ PDF

1.2 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองฯ (COE) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

1.3 จัดหาตั๋วเครื่องบินและใบจองสถานกักกันทางเลือก (AQ) แบบจ่ายเงินเอง

1.4 ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารภายใน 15 วัน และรออนุมัติหนังสือ COE ภายใน 3 วันทำการ

1.5 ดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู ตรวจสอบผล หรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติ

แนวทางสำหรับการจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก)

📌จองกับโรงแรม AQ โดยตรง (เดิมเรียก ASQ)
📌จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาต
– https://entrythailand.go.th/
– https://asqthailand.com/
– https://asq.locanation.com/
– https://asq.ascendtravel.com/
– https://www.agoda.com/quarantineth

เตรียมเช็คอิน

2.1 หนังสือเดินทาง หนังสือ COE (ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการ)

2.2 หลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย)

2.3 อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว้าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. หรือ 96 ชม. ก่อนการเดินทาง ตามข้อกำหนดของสายการบินที่เลือกใช้บริการ)

ระหว่างการเดินทาง

โปรดรักษาเอกสารตามข้อ 2 ให้ครบถ้วน

เดินทางถึงประเทศไทย

เข้ากักตัวใน AQ (กักตัว 14 วัน)

คำแนะนำ

กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้เดินทางติดต่อเลื่อนวันเข้าพักกับโรงแรม AQ ก่อน แล้วจึงติดต่อสถานทูต/ สถานกงสุลเพื่อแก้ไข COE

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลข 02-572-8442 ตลอด 24 ชม.

ที่มา เพจ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง