ตัวช่วย ทำให้ทริปการท่องเที่ยวในโอซาก้า – สนามบินคันไซหรือนัมบะ ง่ายสำหรับคุณ

โอซาก้าเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโตเกียว ซึ่งคุณจะได้พบกับอาหารแสนอร่อย, ทิวทัศน์อันงดงาม

เที่ยวพม่า#4 “พระธาตุอินทร์แขวน” 4วัน3 คืน

เมียนม่าร์

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจ้ก์ทิโย เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าให้ความนับถือเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เขต "รัฐมอญ" ของพม่า

1 2