เที่ยวพม่า#4 “พระธาตุอินทร์แขวน” 4วัน3 คืน

เมียนม่าร์

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจ้ก์ทิโย เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าให้ความนับถือเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เขต "รัฐมอญ" ของพม่า

เช็คราคากิจกรรมท่องเที่ยว การเดินทางในญี่ปุ่น

ค้นหา เช็คราคาเครื่องเล่น บัตรเข้าชมการแสดง กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และการเดินทางในญี่ปุ่น JR Pass Klook.com โตเกียว Klook.com โอซาก้า Klook.com เกียวโต Klook.com ฮอกไกโด Klook.com