ครม.ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 1.5 ล้านสิทธิ์

ครม.ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 65

ครม.ไฟเขียว เพิ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีก 1,500,000 สิทธิ และขยายเวลาใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 65 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และเยียวยาผู้ประกอบการในประเทศ

รัฐสนับสนุนสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ใน 3 ส่วน

– ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ต่อห้อง ต่อคืน (ไม่เกิน 3,000.-) จำกัดคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน

– ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว600 บาท ต่อห้อง ต่อคืน โดยจะได้รับคูปองวันละ1 ครั้ง

– สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 600,000 สิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร/ 1 ห้องโรงแรมที่จอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง