สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน

?สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

?จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +693 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19,189 ราย)
-สิงคโปร์ +570 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 29,364 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +279 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,221 ราย)
-มาเลเซีย +31 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,009 ราย)
-พม่า +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 193 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,034 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

?ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มา : วช. 5G

เรื่องที่เกี่ยวข้อง