30 ส.ค.64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลัก สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป

พรุ่งนี้ (30 ส.ค.64) เตรียมพร้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลัก โดยยังไม่กำหนดวันนัดหมาย สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียน สำหรับบุคคลธรรมดาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 2 ช่องทาง

✅ วัคซีนที่จะได้รับ คือ AstraZeneca หรือ Sinovac

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-0789350

เรื่องที่เกี่ยวข้อง