วันนี้ 27-28 โอนเงินเยียวยา ม.33 ใน 13 จังหวัด รอบใหม่

โอนเงินเยียวยา ม.33 ใน 13 จังหวัด รอบใหม่ 27-28 ก.ย.นี้

ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน

โดยนายจ้างจะได้รับเงิน 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างแต่ไม่เกิน 200 คน ส่วนผู้ประกันตน ม. 33 สัญชาติไทย จะได้รับเงิน 2,500 บาท

สำนักงานประกันสังคม มีกำหนดการโอนเงินในนายจ้างและลูกจ้าง ม.33 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ในวันที่ 27-28 ก.ย.นี้ ผ่านระบบพร้อมเพย์

13 จังหวัดได้แก่ : กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา

นอกจากนี้ ผู้ประกันตน ม. 40 ใน 3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา) ที่ขึ้นทะเบียนรายใหม่ สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ในวันที่ 28 ก.ย. โดยรวมยอด 2 เดือน เป็นคนละ 10,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิได้ที่ : https://www.sso.go.th/eform_news/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง