ม.33 ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อน 9 ส.ค. 64

ม.33 ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อน 9 ส.ค. 64

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

เช็คเหตุ เหตุใด จึงโอนเงินม.33 โดนเข้าบัญชีไม่ได้

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกหล่นเงินเยียวยารอบแรก ไม่ต้องกังวล 13 สิงหานี้ โอนเงินอีกรอบ แต่ต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 ส.ค. 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน

ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่

หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 ส.ค. 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 ส.ค.

ทั้งนี้ วันที่ 7 ส.ค. นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/
สปส.จะแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้

#เงินเยียวยามม.33 #พร้อมเพย์ #ผู้ประกันตน 1521202087

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนของธนาคารต่าง ๆ

ประกันสังคมแนะช่องทางสะดวกรับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ใช้พร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือเดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารออมสิน

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธ.เกษตรและสหกรณ์

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคากสิกรไทย

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารกรุงศรี

การผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารซีไอเอ็มบี

ธนาคารทีทีบี

นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33 (13จังหวัด 9 กิจาการ) ที่เข้าเกณฑ์ แต่ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้

สำนักงานประกันสังคม #กระทรวงแรงงาน แจ้งนายจ้างและผู้ประกันตน ใน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 9 กลุ่มกิจการ สามารถตรวจสอบสิทธิ์รับ #เงินเยียวยา ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news

หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน มาตรา33 ที่เข้าเกณฑ์ แต่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบสิทธิ์รับเงินเยียวยา ให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้! และให้สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ จะดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กรณีมีนายจ้างมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด แต่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ “ขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา” หรือขอ “เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงประเภทกิจการ” ภายใน 1 ตุลาคม นี้ สอบถามสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (24 ชม.)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง