เตรียมพร้อม เปิดเมืองภูเก็ต “Phuket sandbox” ห้ามตปท.เข้าทางเรือ

ปรับมาตรการเข้าภูเก็ต ล่าสุด 16 ต.ค. 64

เตรียมพร้อม เปิดเมืองภูเก็ต “Phuket sandbox”

ผู้ว่าภูเก็ต เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเตรียม ความพร้อม แผน เปิดเมืองภูเก็ต ตาม โมเดล Phuket sandbox

เวลา13.00น.วันนี้ (19มิย.64) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายปิยพงศ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแผนเปิดเมืองภูเก็ต ตามโมเดล ภูเก็ต sandbox ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องและเป็นต้นแบบ ให้กับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปนั้นโดยในวันนี้ที่ประชุมได้หารือในรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ 9 ประเด็น คือ

1.ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขและสปกกำหนด

2.ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันโดยมีเอกสารการรับวัคซีนจากประเทศต้นทางเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายไทยหรือที่ WHOรับรองกรณีเด็กต่ำกว่า 6 ขวบให้เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้

3 มีผลการตรวจหาเชื้อโควิคด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงและมีหลักประกัน covid ไม่น้อยกว่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ

4. เมื่อถึงสนามบินภูเก็ตให้ตรวจหาเชื้อโควิคโดยวิธี RT -PCR และเดินทางไปที่พักโดยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน SHA Plusโดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักจนกว่าผลการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อ
5 . เข้าพักใน โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plusไม่น้อยกว่า 14 คืนโดยสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค DHMTTAห้ามออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตก่อนครบ 14 คืนเว้นแต่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย
6.รายงานตัวและรับการตรวจหาเชื้อ covid19 ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดในวันที่ 6 และวันที่ 13

7.ใช้บริการสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA Plusในจังหวัดภูเก็ต
8.ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งหรือแชร์โลเคชั่นได้
9.ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยโดยทางเรือ

โดยในที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนด มาตรการและ พูดคุยรายละเอียด ในกลุ่มย่อย นำสู่การปฏิบัติให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวย้ำว่า จังหวัดภูเก็ตได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบ Real Time โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งที่ ศูนย์ 191 และเชื่อมโยงไปที่ด่านท่าฉัตรไชย สนามบิน และ จะเชื่อมโยงไปยัง ศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ด้วย

ขอบคุณ :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ/ข่าว

ศบค.เผยแผนรับมือ Phuket Sandbox นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคมนี้

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 5 ข้อดังต่อไปนี้

 1. ผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์
 2. โรคกระจายมากกว่า 3 อำเภอ 6 ตำบล
 3. มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หาสาเหตุเชื่อมโยงไม่ได้
 4. มีผู้ติดเชื้อครองเตียงเกินร้อยละ 80
 5. มีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ในวงกว้างแบบคุมไม่ได้

จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ 4 ระดับคือ

 •  ปรับลดกิจกรรมลง
 •  ทำระบบปิด Sealed Route
 • Hotel Quarantine
 • ทบทวนยุติ Phuket Sandbox

ภูเก็ตฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว เกิน 60%

1 ก.ค. 64 นี้ ถือเป็นดีเดย์สำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย (Phuket Sandbox) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รัฐบาลจึงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตให้ได้มากที่สุด
.
ล่าสุด ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต จำนวน 346,855 คน (คิดเป็น 63.3% ของประชาชนในพื้นที่) ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว และมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 165,439 คน (คิดเป็น 30.2% ของประชาชนในพื้นที่) ซึ่งไปตามเป้าหมายที่วางไว้
.
นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้ว จังหวัดภูเก็ตยังได้เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย การประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานสัญลักษณ์ SHA รวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับคนไทยอยากเที่ยวภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต เดินทางกันมาง่ายๆ ด้วย 5 ขั้นตอน
~ เตรียมเอกสาร เตรียมตัวกันนิดหน่อย ก็เที่ยวได้สบายๆแล้ว❗
.
ภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอนำเสนอการเข้ามาเที่ยวภูเก็ต step by step กันเลย รีวิวจากสถานการณ์ที่เจอจริง ต้องพบกับอะไรบ้าง? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? มาดูกัน!!!!
.
1. จองตั๋วสายการบิน ที่มีไฟล์ทบินมาภูเก็ต แล้วไปยังสนามบิน เดินมาที่หน้าเค้าน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่จองไว้ โดยต้องเตรียมเอกสาร
1. บัตรประชาชน
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือใบตรวจ RT-PCR / Antigent test ที่มีผลเป็นลบ

ในที่นี้ต้องปริ้นเป็นเอกสารมาเท่านั้น (ไม่รับการเปิดจากมือถือ) ดูลิ้งค์ขั้นตอนการรับเอกสารรับรอง คลิก https://bit.ly/3iQrwjG
.
2. เช็คอินกับสายการบิน จะได้รับ Boarding Pass แล้วให้ถือเอกสาร 3 อย่าง ได้แก่
1. บัตรประชาชน
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือใบตรวจ
3. Boarding Pass
พร้อมโหลดแอปพลิเคชั่น ” หมอชนะ ” เพื่อแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าประตูไปยังเครื่องบิน
.
3. นั่งเครื่องบินมากันได้เลย! ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาทีก็ถึงภูเก็ตแล้ว แต่ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา / ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ / เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร
.
4. เมื่อถึงภูเก็ตแล้วให้ลงทะเบียน gophuget.com และเปิดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” พร้อมเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบตรวจ และบัตรประชาชน
.
5.ก่อนจะเข้าภูเก็ต จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการเข้าภูเก็ต

 • เปิดแอปพลิเคชั่น ” หมอชนะ “
 • เปิดข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้วของ gophuget.com
 • แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบตรวจ และบัตรประชาชน
  .
  *** เดินทางเข้าภูเก็ตด้วยเครื่องบิน ต้องได้รับวัคซีนครบโดส และ astrazeneca 1 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR / Antigent test ที่มีผลเป็นลบ ***

ขอบคุณ :ภูเก็ตพัฒนาเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม โดย ททท.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง