เริ่มแล้ว ลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 21 มิ.ย. สิทธิคงเหลือเพียบ

เริ่มลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ 21 มิ.ย.นี้

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

มาแล้ว !! ครบทุกรายละเอียดสำหรับโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต่างจาก คนละครึ่งมั้ย


.
ลงทะเบียนวันไหน ? ใครมีสิทธิบ้าง ? ทำอย่างไรถึงได้ E-Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท
.
มาเตรียมความพร้อมไปด้วยกันในโพสต์นี้ ก่อนลงทะเบียนจริงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือแอปฯ เป๋าตัง จนกว่าจะครบ 4,000,000 สิทธิ

“เพื่อกระตุ้นการบริโภค ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)” 

ระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 

ประชาชนสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น 

ระยะเวลาเริ่มใช้จ่าย G-Wallet 

เพื่อนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64

ระยะเวลาการใช้ E-Voucher 

7 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้


วันเริ่มลงทะเบียนสำหรับประชาชน

21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน 

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน 
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 
 • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) 
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3 

การลงทะเบียนประชาชน

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ลง

 1. ทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet 
 2. (สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)(กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) 

วันเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้า)

14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้า)ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)เท่านั้น กิจการจำหน่าย สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ(นวด สปา ทำผม ทำเล็บ) 


ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.เปิดรับการใช้สิทธิจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 ติดตามเงื่อนไขโครงการ 

ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯ ถุงเงิน หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการและยอมรับเงื่อนไขโครงการหมายเหตุ : สำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดจดทะเบียนกับกรมสรรพากรให้เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 7 วันทำการ ขอให้ผู้ประกอบการโปรดตรวจสอบประเภทกิจการแอปฯ ถุงเงินที่สมัคร ให้ตรงกับประเภทกิจการของท่าน เนื่องจากประเภทกิจการมีผลต่อคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ 

ลงทะเบียนร้านค้า

สิทธิประโยชน์และการใช้จ่ายรัฐสนับสนุน E-Voucher ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ*ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบัตรกำนัล (gift voucher)
บัตรเงินสด (gift card) หรือสินค้าบริการอื่นๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ


ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง”

กับผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ 

ให้สิทธิ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน
(ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน) 

ได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้ 

– จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท

– จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท

ได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(ผ่านบัตรประชาชน), และไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ #ยิ่งใช้ยิ่งได้

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ #ยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐและมีการใช้แอปฯ ถุงเงินแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ

 1. แอปฯ ถุงเงิน

2. เว็บไซต์ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com

3. ธนาคารกรุงไทย

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ ลงทะเบียนได้ที่ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือธนาคารกรุงไทย

หากร้านค้าทั่วไปที่ไม่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องการเข้าร่วมโครงการ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรให้เสร็จก่อนลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันทำการ

ปัจจุบัน ข้อมูล ณ 15 มิ.ย.64 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว 24,671 ราย

ศูนย์ช่วยเหลือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-112224 ชั่วโมง

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการ รับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน 02-111-9999 กด 324 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3503, 3516, 3506, 3502, 3536 จ-ศ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่ ไปรษณีย์ลงทะเบียนที่อยู่: สำนักงาผเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล):

เรื่องที่เกี่ยวข้อง