แจกเงิน 1,000 “กินพักเที่ยว” โอนเข้าแอป โควตาจำกัดตามจังหวัด 14 ล้านราย

แจกเงิน 1,000 “กินพักเที่ยว” โอนเข้าแอป โควตาจำกัดตามจังหวัด 14 ล้านราย ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน

โครงการ “กินพักเที่ยว” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะแจกเงิน 1,000 บาท เพื่อให้ประชาชนนำไปท่องเที่ยวนั้น มีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปนี้

จากบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 โดยคาดว่า มาตรการนี้สามารถสร้างการหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 25,000 ล้านบาท

ก.การท่องเที่ยวและกรฬา จึงทำโครงการ “กินพักเที่ยว” เป็นการแจกเงินทุนตั้งต้น คนละ 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะใช้งบกลางปี 2563 วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะนำเสนอ ครม.เศรษฐกิจวันนี้ (6 มี.ค.) และถ้าผ่านมติ ครม. จะเริ่มโครงการกินพักเที่ยว” ภายในต้นเดือนเมษายน 2563

เงินจำนวน 1,000 บาทนี้ ไม่สามารถเอาออกมาใช้จ่ายแบบอิสระเหมือนกับชิมช้อปใช้

โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท จากโครงการกินพักเที่ยว คือ ประชาชนคนไทยจำนวน 5 ล้านคน โดยจำกัดโควตาตามจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด เพื่อให้การใช้จ่ายกระจายตัวทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย และผู้ที่มีโอกาสได้รับเงินจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ต่อ 14 คน โดยคิดตามสัดส่วนตามจำนวนประชากร ยึดตามจำนวนประชาการในทะเบียนบ้าน เช่น กรุงเทพฯมีจำนวน 6 ล้านคน จะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 4 แสนคน

กิน พัก เที่ยว

เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้สิทธิ์จำนวนมาก ในแต่ละจังหวัด ดังนั้น การแข่งขันก็จะเกิดขึ้น “ใครเข้าก่อน ได้ก่อน ครบโควตาก็หมดสิทธิ์

โดย โครงการ “กินพักเที่ยว” จะมีวิธีการลงทะเบียนคล้ายคลึงกับโครงการ “ชิมช้อปใช้” โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน

โดยผู้ต้องการสิทธิ์ ต้องลงลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท และระบบยืนว่า คุณได้รับสิทธิ์ คุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน (ส่วนจะเป็นแอปใดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ) เข้าไปในโทรศัพท์มือถือ

ในแอปพลิเคชันดังกล่าว จะมีรายละเอียดของแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ ให้ท่านเลือก ไปใช้สิทธิ์นอกจากแพ็กเกจที่มีให้ไม่ได้
หมายเหตุ : แพ็กเกจทัวร์ต่างๆ นั้น มาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะดำเนินการจัดทำโปรแกรมในการท่องเที่ยวร่วมกับเอกชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร รถทัวร์ รถเช่า เป็นต้น

เมื่อคุณเจอแพ็กเกจที่ถูกใจ ขั้นตอนต่อมา คือ คุณจะต้องกดซื้อแพ็กเกจนั้นๆ
หมายเหตุ : แพ็กเกจดังกล่าว จัดโดยเอกชนท้องถิ่นภายในจังหวัดของคุณ ซึ่งจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด