จอง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขอเลื่อน ขอยกเลิกได้หรือไม่

จอง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขอเลื่อน ขอยกเลิกได้หรือไม่

เลื่อนได้แต่มีเงื่อนไข ดังนี้

เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการจอง แต่ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. โรงแรม/ที่พักที่ประสงค์จะให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพัก ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 ให้ลูกค้าติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักกับโรงแรม/ที่พักโดยตรง
1.2 แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการเข้าพักผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ทำรายการ
1.3 ให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และให้ลูกค้ากด “ยืนยันรายการเลื่อนเข้าพัก”

2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าพักจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวัน-เวลาเข้าพักเท่านั้น โดยรายละเอียดอื่น เช่น จำนวนวันเข้าพัก จำนวนห้องพัก หรือราคาห้องพัก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 5.3 การเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 ลูกค้าต้องเหลือสิทธิตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าจำนวนสิทธิที่ต้องใช้สำหรับการเข้าพักตามรายละเอียดการจองที่ลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น รายละเอียดการจองที่ขอเปลี่ยนแปลงต้องใช้สิทธิจำนวน 5 สิทธิ แต่ลูกค้ารายดังกล่าวคงเหลือสิทธิตามโครงการฯ เพียง 4 สิทธิ จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้(2) สิทธิรวมทั้งโครงการฯ จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าจำนวนสิทธิที่ต้องใช้สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงการเข้าพักตามรายละเอียดการจองที่ลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนั้น

3. วัน-เวลาเข้า (Check in) และ ออกจากที่พัก (Check out) ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการฯ

เลื่อนก่อนวันเข้าพัก 7 วัน มีห้องว่าง หรือไม่ ต้องติดต่อโรงแรม

สำคัญมาก แต่การเลื่อนวันเข้าพักใหม่ต้องเลื่อนก่อน 7 วันนะคะ เช่น จองไว้วันที่1 พฤศจิกายนไว้ ถ้าคุณโทร☎️แจ้งโรงแรมวันที่30 ตุลาคมคุณจะเข้าพักได้ไวที่สุดในวันที่ 6 พฤศิกายน 💡เลื่อนได้ยาวจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ31 มกราคม65 ค่ะ

กรณีเลื่อนห้องพักเป็น Hight Season

รายละเอียดห้องพักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อเช็คจำนวนห้องพักที่ว่างสำหรับช่วง Hight Season

ระบบแอปถุงเงิน ของโรงแรม มี Icon การเลื่อนวันเข้าพัก

 • การเลื่อนวันที่ลูกค้าเข้าพัก ทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน
 • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ได้ นอกจากวันที่ทำการเช็คอิน
 • กรณีเลื่อนเพราะสิทธิโครงการไม่เพียงพอ / ขอให้โรงแรมทำการเจรจาตกลงกับประชาชน เพื่อพิจารณาคืนเงินในส่วนของประชาชนที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว หรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม
 • โรงแรมสามารถเลื่อนวันเข้าพักให้ลูกค้า ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • กรณีทำรายการเลื่อนผิด

สามารถแก้ไขได้ โดยแบ่งเป็นกรณี ดังนี้

 1. ทำรายการผิด ประชาชนยังไม่กดยืนยันสิทธิที่แอปฯเป๋าตัง
  • แจ้งให้ประชาชนกดยกเลิกการเลื่อนวันเข้าพัก
  • หลังจากนั้นทำรายการกำหนดวันเข้าพักใหม่ที่ถูกต้องบนแอปถุงเงิน
 2. ทำรายการผิด ประชาชนกดยืนยันการทำรายการ ผ่านแอปฯเป๋าตังแล้ว
  • ทำรายการเลื่อนวันเข้าพักใหม่ บนแอปถุงเงิน
  • แจ้งให้ประชาชนกดยื่นยันการทำรายการอีกครั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง