เลื่อนวันเข้าพัก เราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนการเลื่อนวันเข้าพัก เราเที่ยวด้วยกัน

ตั้งแต่วันที่ 5 กพ. 64 เลื่อนวันเข้าพัก เราเที่ยวด้วยกัน ได้

ตัวอย่างสถานะคูปองที่สามารถทำรายการเลื่อนวันเข้าพักได้

1. ติดต่อ โรงแรมเพื่อขอเลื่อนวันเข้าพัก

2. โรงแรม ตรวจสอบ เงื่อนไข และตรวจสอบห้องว่าง

3. โรงแรมทำการเลื่อนวันเข้าพักผ่าน”ถุงเงิน”

4. รับการแจ้งเตือนเลื่อนวันเข้าพักผ่าน”เป๋าตัง”

5. กด ยืนยัน เลื่อนวันเข้าพักผ่าน”เป๋าตัง

มติครม. เราเที่ยวด้วยกัน

1) ประชาชนสามารถติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักที่จองไว้ด้วยตนเองกับโรงแรมโดยตรง (ไม่สามารถเลื่อนผ่าน OTA ได้)

2) booking ที่สามารถทำการเลื่อนได้ ต้องเป็น Booking ที่เป็นการจองห้องพักสำหรับ การเข้าพักตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

3) การเลื่อนการเข้าพักต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง เว้นแต่วันเวลาที่จะเข้าพักเท่านั้น (สามารถ เปลี่ยนได้แค่วัน check-in ,ต้องเลื่อนพักในโรงแรมเดิม / จำนวนคืนการพักเท่าเดิม , ราคาห้องพักเท่าเดิม)

4) สามารถเลื่อนการจองห้องพักออกไปได้จนถึงวัน สิ้นสุดโครงการฯ เป็นวันสุดท้าย

5) เป็น booking ที่ยังไม่ได้มีการ check in เท่านั้น

6) การเลื่อนการเข้าพักจะเลื่อนได้ต่อเมื่อ

6.1 สิทธิของประชาชน (15 สิทธิ) ที่เหลืออยู่ ณ วันที่ขอเลื่อน เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสิทธิที่จะทำการเลื่อน และ

6.2 สิทธิรวมของโครงการฯ (6 ล้านสิทธิ) เหลือไม่น้อยกว่าสิทธิ ที่จะทำการเลื่อนด้วยเช่นกัน

การเลื่อนวันเข้าพัก ฝั่งโรงแรม app ถุงเงิน เราเที่ยวด้วยกัน

ในกรณีที่จำนวนสิทธิทั้งสิทธิส่วนตัวของประชาชนหรือสิทธิรวมทั้งโครงการฯ ที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อสิทธิที่ต้องการเลื่อนจะไม่สามารถทำการเลื่อนได้

7) ประชาชนสามารถติดต่อโรงแรมเพื่อทำการเลื่อนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1-6 ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเนื่องจาก สถานการณ์โควิดที่ยังไม่แน่นอน

#เราเที่ยวด้วยกัน #เลื่อนที่พักโครงการเราเที่ยวด้วยกัน #เลื่อนที่พัก #เลื่อนวันเข้าพัก #เลื่อน

ที่มาจาก : www เราเที่ยวด้วยกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง