วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

กราบสักการะหลวงพ่อแสน หลวงพ่อทองคำ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

กราบขอพรหลวงพ่อแสน ชมความงดงามของพระอุโบสถ และพระพุทธรุปทองโบราณ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารมีความเงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนพักใจในว้นหยุด

ขอพรหลวงพ่อแสน

พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถมีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรี มีช่อฟ้าใบระกา ตกแต่งหน้าบันด้วยลวดลายสวยงาม ที่หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ มีพระนารายณ์ทรงหงส์อ่อนช้อยงดงามมาก

พระอุโบสถ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
วัดหงส์รัตนารามราขวรวิหาร

พระพุทธรูปทองโบราณ เดิมนั้นองค์พระได้พอกด้วยปูนปั้น เมื่อทำการกะเทาะปูนออกจึงพบองค์พระเป็นทองเนื้อห้า โดยบริเวณฐานพระมีตัวอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่

พระพุทธรูปทองโบราณ วัดหงส์รัตนาราม

พระประธาน และพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม

สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงอาราธนาพระอาจารย์ดีวัดประดู่มาชะระพระศาสนาและประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ลงแผ่นหินในสระน้ำมนต์ แล้วทรง สถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่หนึ่ง โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา เสด็จมาสรงน้ำที่สระน้ำมนต์ทุกครั้งเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญ ในสระมีหินอาคมซึ่งพระภิกษุวัดหงส์รัตนาราม ได้รับมาจากพระเถระอาจารย์วัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยา เมื่อนำออกมาจากย่ามแล้วโยนลงในสระกลายเป็นหินอาคมขนาดใหญ่ เชื่อว่าสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนได้ฝังอาคมพุทธมนต์หลายประการทั้งสี่ทิศของสระน้ำมนต์ หากผู้ใด ได้อาบ ดื่ม น้ำมนต์ในสระของแต่ละทิศจะอำนวยผลให้สัมฤทธิ์ต่างกัน คือ

  • ทิศตะวันออกดีทางเมตตามหานิยม
  • ทิศใต้ ดีทางมหาลาภและค้าขาย
  • ทิศหนือ ดีทางบำบัดทุกข์ โศก โรคภัย
  • ทิศตะวันตก ดีทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพัน

วัดหงส์รัตนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดเจ้าสัวหง” ตามชื่อของเศรษฐีจีนผู้สร้าง สมัยกรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนาราม เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปีพุทธศักราช 2314 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขึ้น สร้างกุฏิและเสนาสนะทั้งพระอาราม พระราชทานนามว่า “วัดหงส์อาวาสวิหาร”

สมัยรัชการที่ 1 ได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า “วัดหงส์อาวาสบวรวิหาร” และในสมัยรัชกาลที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดหงส์อาวาสวรวิหาร” และในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระวิหาร และเสนาสนะอื่นๆ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า “วัดหงส์รัตนาราม” ใช้มาจนปัจจุบัน

ภาพโบสถ์วัดหงส์รรัตนาราม

ที่ตั้งวัด : วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

เรื่องที่เกี่ยวข้อง