วัดตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ ๑๕ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งการเปิดลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม(สถานการณ์ Covid-19)

๑.ลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่อแม่ชีกาญจนา(แม่ชีโบว์)https://line.me/ti/p/sYFswZm1fK หรือ ID LINE = 0640481289

– ส่งหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

– ส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน

(รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น)

คุณสมบัติ

๑.ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น

๒.ต้องมีหลักฐานยืนยันได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม

๓.ต้องพร้อมเข้ารับการตรวจโควิด แบบ ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ วัดตาลเอน (ค่าบริการตรวจ ๑๐๐ บาท)

๔.ต้องเตรียม ชุดปฏิบัติธรรม หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ช้อนส่วนตัว และนำน้ำปานะมาดื่มเอง ( เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ) ทางวัดไม่มีบริการ

๕.ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่มีอาการป่วยทางจิต ไม่ได้เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด ไม่เป็นโรคติดสุราเรื้อรัง

แนวทางการดำเนินการ

๑.รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีศรัทธา และตั้งใจจริงในการปฏิบัติเท่านั้น

๒.ต้องยอมรับมาตรการต่างๆ ที่วัดตาลเอนกำหนด โดยเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

๓.ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน หลักฐานการตรวจเชื้อ และฝากโทรศัพท์มือถือไว้ที่ฝ่ายลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเข้าที่พัก

๔.เมื่อรายงานตัวเสร็จให้รับบัตร และเข้าที่พักตามที่วัดกำหนดเท่านั้น

๕.การเข้าออกสถานที่พัก ให้เข้าออกเป็นเวลา โดยเปิด ๐๔.๐๐ น. ปิด ๒๑.๓๐ น. และปิดไฟก่อน ๒๒.๐๐ น.

๖.จัดส่งอาหาร จำนวน ๒ มื้อ เช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. กลางวันเวลา ๑๑.๐๐ น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข้าปฏิบัติธรรม

๑.แอดไลน์แม่ชีกาญจนา เพื่อส่งหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียด ตามรอบโครงการที่ต้องการปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

๒.ต้องตรวจสอบรอบโครงการ และรายชื่อผู้สมัคร ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาวัด(ถ้าวัดไม่ยืนยันการรับสมัคร จะถือว่าสมัครไม่สำเร็จ)

๓.ต้องเดินทางมาปฏิบัติธรรมในวันที่ได้กำหนดไว้ พร้อมอยู่ปฏิบัติธรรมจนจบโครงการ

๔.เมื่อถึงวัดแล้ว ติดต่อจุดลงทะเบียน พร้อม แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน

๕.รายงานตัวทุกวัน จันทร์ และ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียน และ เดินทางกลับในวันพุธ และ วันอาทิตย์ ในเวลา ๑๒.๐๐ น.

๖.ต้องรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม และเข้าที่พักตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แม่ชีกาญจนา(แม่ชีโบว์) 06-4048-1289 แม่ชีวลัยลักษ์(แม่ชีปุ้ย) 091-695-1642

อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการ

( อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต จังกมสูตร)

๑. อทฺธานกฺขโม โหติ ทำให้เป็นผู้เดินทางไกลได้ทน

๒. ปธานกฺขโม โหติ ทำให้เป็นผู้ทำความเพียรได้ทน

๓. อปฺปพาโธ โหติ ทำให้เป็นผู้มีความไข้เจ็บน้อย

๔. อสิตํ ปีตํ ขายิตํ สายิตํ สมฺมา ปริณามํ คจฺฉติ ทำให้อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ย่อยได้ดี

๕. จงฺกมาธิคโต สมาธิ จิรฎฺฐิติโก โหติ สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมตั้งแน่วแน่อยู่ได้นาน

“ อุพเพงคาปีติ “

ลักษณะอาการของ อุพเพงคาปีติ คือปีติอย่างโลดโผนมีลักษณะดังนี้ คือ

๑. กายสูงขึ้น ตัวเบา ตัวลอย

๒. คันยุบยิบดุจไรไต่ตามตัว ตามหน้า

๓. ลงท้อง ท้องเดิน เป็นบิด

๔. สัปหงกไปข้างหน้าบ้าง ไปข้างหลังบ้าง

๕. บางทีมีอาการคล้ายคนผลัก หน้าคะมำลงไป

๖. บางครั้งมีอาการคล้ายคนจับศรีษะหมุนไปหมุนมา

๗. มีลักษณะปากงับๆบ้าง อ้าปากบ้าง หุบปากบ้าง

๘. ไหว โยกโคลง โอนไปมาดุจลมพัดต้นไม้

๙. กายหกคะเมนถลำไป

๑๐. กายกระโดดขึ้น ปลิวไป

๑๑. กายกระดุกกระดิก ยกแขน ยกเท้า

๑๒. กายเงื้อมไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง

๑๓. มีสีไข่มุก สีนุ่น

๑๔. ในขณะวางมืออยู่ในท่าหงาย แต่มีคล้ายมีคนจับคว่ำลง หรือมือที่อยู่ในท่าคว่ำ แต่คล้ายคนจับให้หงายขึ้น

๑๕. เวลานั่งอยู่ตรงๆนั้น จะรู้สึกว่ามีอาการโอนไป เอนมา เหมือนต้นอ้อลู่ไปตามลม ฉะนั้น

ดังนั้นเมื่อผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเจอสภาวะดังกล่าว อันเนื่องมาจากเกิดสมาธิมากกว่าสติจึงปรากฏอาการเหล่านี้ได้นะครับ ไม่ต้องไปตกใจกลัวอะไรมากนัก แต่ก็อย่าไปเข้าร่วมเพราะอาจวิปลาส

“ พึงใช้สติกำหนดรู้ไว้อย่างต่อเนื่อง “

พิกัดวัดตาลเอน : https://goo.gl/maps/BtfCFxokwQdb3cag6

ขอบพระคุณที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/WatTanenPage

เรื่องที่เกี่ยวข้อง