ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน

“ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรม โดย กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ทำความเพียรให้มาก แล้วไม่สนใจใครทั้งหมด ตัดปลิโพธกังวลให้หมด
(พะว้าภวังค์ ห่วงโน่น ห่วงนี่ ห่วงนั่น) ท่านจะไม่ขาดทุน”

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

พระธรรมสิงหบุราจารย์


วัดอัมพวัน 53 หมู่ 4 ถนนเอเชีย ตำบล พรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี 16160

พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์

วิธีลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม

แจ้งการเปิดรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย

 • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์
 • รอบ ๓ วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) ไม่เกิน ๒๕๐ คน
 • รอบ ๗ วัน (วันโกนชนวันโกน) ไม่เกิน ๒๕๐ คน
 • พร้อมมาตรการตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติธรรมตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

โดยจะเปิดลงทะเบียนในรอบถัดไปทุกวันพระเวลา ๑๓.๐๐ น.

ชาวต่างชาติยังไม่เปิดรับ

สตรีมีครรภ์ ไม่ควรมาปฏิบัติธรรม

ทางวัดอัมพวันจะจัดที่พักและอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงหากไม่มีชุดก็จะให้ยืม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจควรเข้าลงทะเบียนออนไลน์ สามารถสมัครได้ที่ คลิกสมัคร

** ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือมาแล้วแต่มีเอกสารไม่ครบ งดรับ ทุกกรณี **

รอบวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์รอบวันโกนชนวันโกน
๑๙ – ๒๑ ส.ค. ๖๕๑๙ – ๒๕ ส.ค. ๖๕
สมัครปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันสมัครปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน
ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวันตรวจสอบรายชื่อ ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน
๒๖ – ๒๘ ส.ค. ๖๕๒๕ ส.ค. – ๒ ก.ย. ๖๕
สมัครปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันสมัครปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน
ตรวจสอบรายชื่อ ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวันตรวจสอบรายชื่อ ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน
ยกเลิกปฏิบัติธรรมยกเลิกปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรม


ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข้าปฏิบัติธรรม

 • ๑. ลงทะเบียนได้ที่ www.amphawan.net เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง ๒ รอบ
  • รอบ ๓ วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) จะเพิ่มรอบใหม่ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
  • รอบ ๗ วัน (วันโกน) จะเพิ่มรอบใหม่ในทุกวันพระ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 • ๒. กรอกข้อมูลรายละเอียด ตามรอบที่ต้องการปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
 • ๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และรอบที่ลงทะเบียน
 • ๔. เดินทางมาปฏิบัติให้ตรงรอบตรงวัน และต้องอยู่จนครบตามกำหนด
 • ๕. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน และหลักฐานการตรวจเชื้อ ณ จุดคัดกรองที่ข้างศาลาทะเบียน
  • ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
  • ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
 • ๖. ติดต่อฝ่ายทะเบียน รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม รับชุด และเข้าที่พักตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้


ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติธรรม

. ลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์วัดอัมพวันเท่านั้น (รอบละไม่เกิน ๑๕๐ คน)

๒. ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าศาลาลงทะเบียนในวันเข้าปฏิบัติธรรม ส่งใบลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ หลักฐานการฉัดวัคซีน และผลตรวจ ATK ภายใน ๔๘ ชั่วโมงจากสถานพยาบาล

๓. ติดต่อฝ่ายทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม

๔. รับบัตรและขอยืมชุดขาว (ถ้าไม่มี ยืมได้ตามจำนวนวันที่ลงทะเบียน)

๕. เข้าที่พักให้ถูกต้อง ตรงตามที่ระบุในบัตร

๖. ไปรับประทานอาหารที่โรงทานฆราวาส (ศาลาหอฉันท์ใหม่)

๗. ศึกษาระเบียบและตารางเวลาปฏิบัติธรรม คำบูชาพระ, ศีล บทสวดมนต์ ท่องจำบทแผ่เมตตาและบทอุทิศส่วนกุศล (หน้า ๑๙)

๘. แต่งชุดขาว หลังสี่โมงเย็น แล้วมาพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเวลา ๑๗.๐๐ น. (ห้าโมงเย็น) เพื่อรับทราบวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตัวและกิจกรรมระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมในวัด

 • ห้าม! แต่งชุดขาวก่อนสี่โมงเย็น
 • กระเป๋าสตางค์หรือสิ่งมีค่าโปรดพกติดตัว ห้ามทิ้งไว้ในที่พัก
 • หากมีการยืมชุดขาว เมื่อใช้เสร็จให้นำส่ง ณ จุดคืนผ้าของทางวัด


สิ่งที่ควรเตรียม

ผู้ปฏิบัติควรเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้

๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล, หลักฐานการฉีดวัคซีน, ใบรับรองผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน ก่อนเข้าปฏิบัติธรรม)

๒) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)

๓) ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุกอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๔) ผ้าห่มส่วนตัว

๕) ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เพราะหลวงพ่อจรัญฯ ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ในเรื่องของที่พักพร้อม โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียว


มาตรการเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

** ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคมเป็นต้นไป ผู้ที่มาเข้าปฏิบัติธรรม ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม ไม่นับ Sinovac, Sinopharm **

เนื่องจากมีผู้มีศรัทธาสอบถามกันมามากในการเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม ทางวัดอัมพวันจึงได้วางมาตรการ ในการเปิดรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

 • รับรอบวันโกนชนวันโกน และรอบ ๓ วัน (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
 • ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น
 • รอบ ๓ วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) ไม่เกิน ๒๕๐ คน
 • รอบ ๗ วัน (วันโกนชนวันโกน) ไม่เกิน ๒๕๐ คน
 • ต้องมีหลักฐานยืนยันได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม ไม่นับ Sinovac, Sinopharm
 • มีใบรับรองผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาล หรือผลการตรวจ ATK จากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน ก่อนเข้าปฏิบัติธรรม)
 • รับเฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • สามารถให้ดูหลักฐานผ่านแอปพลิเคชั่นได้ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์สำเนามา
 • ผ้าห่มท่านต้องนำมาเอง ทางวัดไม่มีแจกให้
 • ไม่สามารถปฏิบัติธรรมรอบวันโกนติดต่อกัน 2 รอบได้ หากท่านลงทะเบียนไว้ 2 รอบ จะสามารถเข้าได้แค่รอบใดรอบหนึ่ง


แนวทางการดำเนินการ

 • รับสมัครผู้ที่มีศรัทธา ตั้งใจจริงในการปฏิบัติ
 • ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศ สามารถตรวจสอบได้ ไม่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
 • ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างน้อย ๒ เข็ม และมีใบรับรองผลตรวจ ATK ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันเข้าปฏิบัติธรรม
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่มีอาการป่วยทางจิต ไม่ได้เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด ไม่เป็นโรคติดสุราเรื้อรัง
 • มีความอ่อนน้อม ยอมรับ เชื่อฟัง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดอัมพวัน เจ้าหน้าที่ และพระอาจารย์ผู้สอน อย่างเคร่งครัด
 • ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.amphawan.net เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูล (เดินทางมาและกลับ ให้ตรงรอบที่ลงทะเบียนทางออนไลน์)
 • หมั่นคัดกรองผู้เข้าปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น ตรวจสอบวัดอุณหภูมิในวันเข้าปฏิบัติและก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรม
 • จัดสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่พัก ที่รับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วน และมีระยะห่างที่เหมาะสม
 • จัดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ และบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดเตรียมชุดผู้ปฏิบัติธรรมที่ผ่านการทำความสะอาด ให้ผู้เข้าปฏิบัติตามจำนวนวันที่ลงทะเบียน


กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

ช่วงเช้า

๐๓.๓๐ น.ตื่นนอน พร้อมกัน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม
๐๔.๐๐ น.สวนมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
๐๖.๓๐ น.รับประทานอาหารเช้า

ช่วงสาย

๐๘.๐๐ น.กราบพระ เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ที่สถานที่ปฏิบัติ
๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

๑๓.๐๐ น.กราบพระ เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ที่สถานที่ปฏิบัติ
๑๖.๐๐ น.ดื่มน้ำปานะ พักผ่อน

ช่วงค่ำ

๑๘.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล) เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
๒๑.๓๐ น.พักผ่อน นอน


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

โทร :
098-469-0597
080-454-6277
062-306-1831

รบกวนติดต่อในเวลาปกติ
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.


ผู้ปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ควรแต่งกายดังนี้

พิกัดวัดอัมพวัน : https://goo.gl/maps/T8Z8tB5Go2QDJoLY9

วัดอัมพวัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง