วัดหัวสวน โบสถ์แสตนเลส ฉะเชิงเทรา

วัดหัวสวน โบสถ์แสตนเลส ฉะเชิงเทรา

วันนี้หนูน้อยมินนี่ พามาเที่ยวชมความงดงามของโบสถ์แสตนเลส ที่วัดหัวสวน จ.ฉะเชิงเทรา และกราบขอพรพระพุทธมหาลาภ จุดเด่นของวัดนี้คือ โบสถ์ ซึ่งวัสดุจะทำจากสเตนเลสทั้งหลัง ด้วยแนวคิดของพระครูภาวนาจริยกุล (ท่านเจ้าอาวาสปัจจุบัน) เห็นว่าโบสถ์เก่ามีความทรุดโทรมมาก จึงต้องการสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้มีอายุการใช้งานยืนยาว จึงได้ดำเนินการสร้างโบสถ์ทั้งหลังด้วยสแตนเลส ซึ่งเป็นวัสดุที่อยู่ได้นานนับพันปี เริ่มสร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2552 และเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553

ประตูทางเข้าโบสถ์แสตนเลส  ด้านหลังประดิษฐานพระพุทธมหาลาภปางทรงเครื่อง ลวดลายงดงาม สีทองอร่ามตัดกับสีของสแตนเลส และภายในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธมหาลาภ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องกษัตริย์ ประดับองค์พระด้วยพหินสี อัญมณีแวววับ ซึ่งมีความงดงามมาก
และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสด ด้วยเทคนิคสไตล์แอร์บรัช ซึ่งจะเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ กล่าวถึง ๑๐ ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ชาดกทั้ง ๑๐ เรื่อง มีดังนี้
๑. เตมีย์ชาดก : บำเพ็ญเนกขัมมบารมี
๒. ชนกชาดก : บำเพ็ญวิริยบารมี
๓. สุวรรณสามชาดก : บำเพ็ญเมตตาบารมี
๔. เนมิราชชาดก : บำเพ็ญอธิษฐานบารมี
๕. มโหสถชาดก : บำเพ็ญปัญญาบารมี
๖. ภูริทัตชาดก : บำเพ็ญศีลบารมี
๗. จันทชาดก : บำเพ็ญขันติบารมี
๘. นารทชาดก : บำเพ็ญอุเบกขาบารมี
๙. วิธุรชาดก : บำเพ็ญสัจจบารมี
๑๐.เวสสันดรชาดก : บำเพ็ญทานบารมี

ซึ่งคนที่มาเที่ยว ณ. วัดหัวสวน นอกจากจะตื่นตาตื่นใจได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ แล้ว ยังทำให้จิตใจสงบ ร่มเย็น และบางคนอาจจะได้ข้อคิดการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทกลับไปด้วย

สถานที่ตั้ง : วัดหัวสวน   ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง