ถนนสีชมพู

กุมภาพันธ์ 2019 ชมพูพันธุ์ทิพย์ม.เกษตรฯกำแพงแสนบานสะพรั่งแล้ว

ตากล้อง นางแบบ เตรียมตัวกันพร้อมมาเช็คอินที่ ม.เกษตรกำแพงแสนกันหรือยัง ตอนนี้ดอกชมพูพันธ์ุทิพย์ กำลังบานสะพรั่งเต็ม ชมพูทั่วท้องถนน

บริเวณถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ หรือถนนหลังมอ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ กว่า 300 ต้น ทั้งสองฝั่งถนน กำลังผลิบานจนทำให้ถนนทั้งสายกลายเป็นถนนสีชมพู หรือ อุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทางเจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพดอกชมพูพันธ์ทิพย์ได้อย่างปลอดภัย ขณะที่บรรยากาศทั่วไปมีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยต่างแวะมาชมความสวยงามและถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก

นอกจากนี้ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย โดยเฉพาะต้นกล้าชมพูพันธ์ทิพย์ ที่ขายในราคาต้นละ 35 บาทด้วย

ชมพูพันธ์ุทิพย์เรื่องที่เกี่ยวข้อง