ตะลอน OK เบตง

วันสุดท้ายตะลอนเที่ยว OK เบตง ซึ่งจุดเช็คอินส่วนใหญ่จะเป็นแนวอุโมงค์ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนจีน ฯ รูปอาจไม่สวยงามมากนักเพราะตลอดทริปใช้โทรศัพท์มือถือถูกๆ ถ่ายทั้งหมด

เบตง (勿洞) เป็นเทศบาลเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ใกล้กับเขตแดนประเทศมาเลเซีย ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพื้นที่ทั้งหมด 78 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย มีประชากรในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 24,688 คน

เมืองเบตงมีระยะทางห่างจากตัวเมืองยะลา 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 1,590 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทางด้านรัฐเประก์และรัฐเกดะห์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวมาเลเซียนิยมแห่งหนึ่ง 

อุโมงค์เบตงมงคงฤทธิ์
เบตง ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน
มุมมองเบตงจากพิพิธภัณฑ์
ทำยังไงให้เหมือน
แคปชั่นเมืองเบตง

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตู้ไปรษณีย์ อาจเป็นสิ่งที่คุ้นตา กับชาวไทยเรา แล้วตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดความสูงกว่า 3 เมตร และมีเส้นรอบวงเกือบครึ่งเมตร


ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ มุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาตั้งแต่ปี 2467 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีเส้นรอบวงของตัวตู้ประมาณ 140 ซม. ตู้มีความสูงถึง 290 ซม. นับจากฐานขึ้นไป รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 320 ซม. อายุร่วม 80 ปี ในอดีตการเดินทางและการติดต่อสื่อสารระหว่างอำเภอเบตงกับอำเภออื่น ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมาย จึงสะดวกที่สุด

โดยนายสงวน จิระจินดา นายกเทศมนตรีอำเภอเบตงในขณะนั้นเคยเป็นนายไปรษณีย์มาก่อน จึงได้จัดสร้างตู้ไปรษณีย์นี้ไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การติดต่อสื่อสารของอำเภอเบตง และยังได้ติดตั้งวิทยุกระจายเสียงไว้ในส่วนบนของตู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางราชการด้วยและปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบนี้ ก็ยังใช้งานอยู่พร้อมบริการรับจดหมายเหมือนตู้ไปรษณีย์ทั่ว ๆ ไป และเพื่อความเป็นที่หนึ่งเพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์แห่งการสื่อสารของอำเภอเบตง เทศบาลเมืองเบตงจึงได้จำลองตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 3.5 เท่า ตั้งอยู่ในบริเวณสวนมหาดไทย ศาลาประชาคม


ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ
พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
ประวัตเมืองเบตง

สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง