วัดโบสถ์ ปทุมธานี

กราบสักการะขอพร พระรามัญอายุกว่า 400 ปี วัดโบสถ์ ปทุมธานี

วัดโบสถ์ ปทุมธานี

วัดโบสถ์ ปทุมธานี ตั้งอยู่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2164 ซึ่งชาวมอญที่อพยพมาจากหงสาวดีเป็นผู้สร้างขึ้้น

ภายในวัดโบสถ์มีความเงียบสงบมากเหมาะแก่การมาพักผ่อน ไหว้พระ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ที่นี่มีพระคอยรับสังฆทาน ใครที่จะแวะมาสามารถซื้อสังฆทานมาทำบุญ หรือจะมาร่วมกับกับทางวัดก็ได้เช่นกัน

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัด วิหารเก่าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระรามัญทรงเครื่องอายุกว่า 400 ปี

วิการเก่า วัดโบสถ์
พระรามัญทรงเครื่อง

พระรามัญทรงเครื่อง อายุกว่า 400 ปี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และพระรามัญทรงเครื่องอายุกว่า 400 ปี

พระรามัญ นอน

พระประจำวันเกิด วัดโบสถ์
พระประจำวันเกิด
ลั่นกลองร้องคำอธิษฐาน วัดโบสถ์
ลั่นกลองร้องคำอธิษฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง