พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า สถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา การกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของมนุษย์

วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่รู้จะไปไหน พาเด็กๆ มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า สถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ตั้งอยู่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง นี่เอง ได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆ กัน เด็กๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการมาเที่ยวชมนิทรรศการต่างๆ และเข้าร่วมเล่นฐานกิจกรรมไปพัฒนาต่อยอด เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นกันได้อีกด้วย

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
พิพิธภํณฑ์พระรามเก้า
RAMA9 MUSEUM


นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ประกอบด้วย

กำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศที่ต่างกันเกิดกลุ่มสังคมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเขตภูมินิเวศ ของไทย ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่ตามการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงนิทรรศการภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกานำเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่นหลักๆ คือ


ของเรา OUR HOME การกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเกิดสายพันธุ์มนุษย์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ ของโลก

บ้านของเรา พิพิธภัณฑ์พระราม9
วิวัฒนาการมนุษย์ พิพิธภัณฑ์พระราม9
วิวัฒนาการมนูษย์ พิพิธภัณฑ์พระราม9
พิพิธภัณฑ์พระราม9


ชีวิตของเรา OUR LIFE แสดงสภาพแวดล้อมการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ภายในชีวนิเวศต่างๆ ได้แก่ เขตขั้วโลกเหนือ เขตขั้วโลกใต้ ป่าเขตหนาว ทะเลทราย เขตอบอุ่น เขตป่าฝน ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งบางกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเขตภูมินิเวศของประเทศไทย ที่จำลองป่าไม้ที่มีความแตกต่างกัน 4 แห่ง เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าพรุ สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร ทำการจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศดั้งเดิมของทุ่งรังสิต

ชีวิตของเรา พิพิธภัณฑ์พระราม9
พิพิธภัณฑ์พระราม9
พิพิธภัณฑ์พระราม9
พิพิธภัณฑ์พระราม9
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ฐานกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ในหลวงของเรา OUR KING หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนาบริเวณพื้นที่จัดแสดงสวนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักคิด วิธีทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศ ของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงนำไปแก้ปัญหา พระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในหลวงของเรา
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในหลวงของเรา
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในหลวงของเรา
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในหลวงของเรา
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

และนอกจากนี้นิทรรศการแล้วยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เล่น เรียนรู้ ในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย เช่น ชมภาพยนตร์ 3 มิติ,  Science Lab, Walk Rallies สามารถดูราคาบัตรค่ากิจกรรมได้ที่หน้าทางเข้า ราคาเริ่มต้น 10 บาท/ท่าน ราคาขึ้นอยู่กับกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ฐานกิจกรรม

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  200 บาท/ท่าน เด็กเข้าชมฟรี

ข้อมูลติดต่อ : พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02577-9999
website : พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง