หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน สถานที่เก็บผลงานอันล้ำค่าของจังหวัดปทุม

หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน สถานที่จัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” และพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” และจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา คือ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง

ทางขึ้นหออัครศิลปิน

ชั้น1 จัดแสดงผลงานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง งานแปล ด้านคีตศิลป์และการพระราชนิพนธ์เพลง ด้านการถ่ายภาพ และงานจิตกรรม และมีโซนสำหรับตั้งตู้คีย์อ๊อดพร้อมหูฟังไว้สำหรับฟังเพลงพระราชนิพนธ์อีกด้วย

หออัครศิลปิน ชั้น1

ชั้น 2 จัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งชุดและอุปกรณ์อย่างเช่น ชุดมโนราห์  กลองสะบัดชัย เป็นต้น

หออัครศิลปิน

ชั้น 2 และ ชั้น 3 จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ รวมถึงการจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ อาทิ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หออัครศิลปิน ชั้น3

ที่อยู่   ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์   093-095-9665

เรื่องที่เกี่ยวข้อง