ทำบุญไหว้พระ ก่อน ลาเบตง

หมดเวลาที่เบตง เมืองใต้สุดแดนสยาม แต่ก่อนกลับ แวะทำบุญไหว้พระก่อนลาเบตง

วันนี้ตื่นสาย มองออกไปนอกหน้าต่าง หมอกลงปกคลุมเมืองเบตงขาวทั้งเมือง ดูสังข์ทอง ช่อง 7 แล้วลงกับกินข้าวเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมกันดีกว่า

หมอกเมืองเบตง

กินอาหารเช้าอิ่มอร่อย โดยเฉพาะข้าวต้ม ปลากรอบ และ เท้าไก่ตุ๋น ขนมจีบ ก็ได้เวลาไปทำบุญ ขึ้นไปเอากระเป๋าเดินทางและรีบลงมาเช็คเอ้าออกกันเลย

วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยมีคณะผู้เริ่มดำเนินการ คือ พระพิทักษ์ธานี (เล็ก), นายอำเภอเบตงในสมัยนั้น, นายพุ่ม คชฤทธิ์, นายกิมซุ้ย ฟุ้งเสถียรและนายผล สุภาพ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ วัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนรัฐกิจ หมู่ที่ ๑ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นรวม ๕ ชั้น

พระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๓๖

พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และวิหารพระครูพิศิษฐ์อรรถการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกวัดพุทธาธิวาสเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

กราบพระทำบุญแล้ว ไปชมรอบๆ เมืองเบตงก่อนเดินทางกลับกันนะค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง