ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ชมความงามของปราสาทสด๊กก๊อกธม ศิลปะขอม อรัญประเทศ เดินทางต่อจากตลาดโรงเกลือแค่ครึ่งชั่วโมง

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

แผนที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ตำบล หนองแวง อำเภอ โคกสูง สระแก้ว 27120
https://goo.gl/maps/ryamd4x3EBfNhA3Z8https://goo.gl/maps/ryamd4x3EBfNhA3Z8
ทางเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม

พาเที่ยว ปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นไอของอารยธรรมสมัยโบราณไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมและศึกษาประวัติศาสตร์กัน

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทแห่งนี้อยู่ในอำเภอโคกสูง อยู่ไม่ไกลจากอำเภออรัญประเทศราว 30-40 กิโลเมตรเท่านั้นมีป้ายบอกทางตลอด

ในอดีตพื้นที่แถบนี้อยู่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา เกิดการยิงและสู้รบกัน ปราสาทสด๊กก๊อกธม ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยมีทั้งกับระเบิดไม่เหมาะต่อการท่องเที่ยว

แต่เมื่อการเวลาต่อมา มีการบูรณะปราสาทจนเสร็จสมบูรณ์ จากซากหินปรักหักพังกลายมาเป็น ปราสาทสด๊กก๊อกธม อันสวยงามสมบูรณ์เหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วย ศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายใน ระเบียงคตมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาด ใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำ

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ตามหลักศิลาจารึกที่ค้นพบภายใน ปราสาทสด๊กก๊อกธม ได้กล่าวถึงการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2 เมื่อพ.ศ.1592 ถึงวันนี้ก็ 966 ปีมาแล้วปราสาทแห่งนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบคลังและปาปวน (พุทธศตวรรษที่ 15-16)

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

เสน่ห์แห่งการเที่ยวชมปราสาทหินนี้สนุกตรงที่เราได้ใส่จินตนาการเข้าไปคิดถึงในสมัยนั้นว่าจะเป็นเช่นไร

ในยุคนั้นยังไม่มีประเทศสยามหรือไทย อาณาจักรขอมจะมีความยิ่งใหญ่แผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วภูมิภาค

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปัจจุบันเหลือเพียงประสาทหินให้เราได้เรียนรู้ความเป็นมา อารยธรรมขอมที่เคยรุ่งเรือง

กรมศิลปากรประกาศจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธมขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ แห่งที่ 11

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ซึ่งปราสาทสด๊กก๊อกธมสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (Udayadityavarman II)

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาท มีคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤต ความยาว 340 บรรทัด ระบุความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2)ซึ่งจดบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345-1393) กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร (Angkor) และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์ จนถึงสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

การเดินทางมาที่อุทยานปราสาทสด๊กก๊อกธมนี้ ระหว่างทางเข้ามา อาจจะต้องเลี้ยวขวา ซ้าย ขวา เยอะนิด แต่ก็มีบ้านเรือนคนไทยอาศัยอยู่ตลอด เมื่อใกล้ตัวประสาทก็ตะมีด่านทหารซึ่งอยู่บริเวณหน่วยหรือกองร้อยทำลายทุนระเบิด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจหาและทำลายทุนระเบิดที่ยังหลงเหลือบริเวณแนวชายแดนและดูแลรั้วอธิปไตยของประเทศไปในตัว ซึ่งอย่างที่บอกสมัยขอมไม่มีรั้วหรือเขตแดนแระเทศ อารยธรรมขอมจึงกระจายอยู่ทั่วไปจนถึงลพบุรี เพชรบูรณโน้น

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ในบริเวณอุทยาน ปราสาทสด๊กก็อกธม มีที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านอาหาร สะดวกสบายดีกว่า ปราสาทหินหลายๆที่ที่เคยเดินทางไปมา การเข้าชมก็สะดวก แค่ลงชื่อการเข้าชม เพราะอุทยานยังไม่เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม คือ แค่มาชมก็นึกชื่นชมอยู่ในใจ

แต่เมื่อเจ้ามาชมปราสาทแล้ว จะคิดเหมือนกันทุกคนว่า มาตลาดโรงเกลือบ่อย เราพลาดปราสาทสด๊กก็อกธมไปได้อย่างไร รู้งี้มาตั้งนานแล้ว

การเดินทางมายัง ปราสาทสด๊กก็อกธม

เริ่มที่อำเภออรัญประเทศ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 อัรญประเทศ – ไปทางอำเภอตาพระยา
และจะผ่านที่ว่าการอำเภอโคกสูงไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ตรงกันข้ามกับ อบต.หนองแวง
เลยไปจะมีทางแยกมีป้ายบอกไป ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เลี้ยวขวาและวิ่งไปตามเส้นทางหลวงชนบท 3018 วิ่งไปจนถึง สามแยกบ้านหนองเสม็ด
ถึงสามแยกบ้านหนองเสม็ดให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร วิ่งไปเรื่อยๆ
จะพบป้ายทางแยกเข้าปราสาททางขวาให้เลี้ยวไปอีก 2.5 กิโลเมตร ก็จะถึง ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ที่อยู่ : บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง