วัดภูเขาทอง วัดเก่าแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง วัดเล็กๆ นักท่องเที่ยวดูบางตา ใครที่ชอบความสงบไม่วุ่นวาย ลองแวะมาวัดแห่งนี้กันได้ ภายในวัดมีพระภิกษุคอยรับสังฆทาน สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมความงดงามของเจดีย์ กันแล้วยังสามารถมาทำบุญไหว้พระ ปิดทองและสร้างบุญใหญ่ด้วยการถวายสังฆทานกันได้อีกด้วย

ทำสังฆทานวัดภูเขาทอง
เจดีย์วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญ มีปรากฎในหนังสือคำให้การชางกรุงเก่ากล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างขึ้น เมื่อปี 1930 ต่อมาในปี พ.ศ. 2112 พระเจ้าบุเรงนอง ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขนาดใหญ่แบบมอญไว้เป็นที่ระลึก ณ. บริเวณนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้บูรณะซ่อมแซมวัดในเวลาต่อมา และเปลี่ยนพระเจดีย์ตอนบนจากเจดีย์มอญเป็นเจดีย์ไทย ย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้าภูเขาทองประดิษฐาน พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่กรมศิลปได้สร้างขึ้นเมื่อภายหลัง

ที่อยู่   วัดภูเขาทอง ม.2 ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์   035-398236

เรื่องที่เกี่ยวข้อง