1 ต.ค.นี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้

1 ต.ค.นี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แล้ว!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งข่าวดี! อุทยานแห่งชาติภูกระดึงพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอด #ภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สัมผัสธรรมชาติที่สภาพสมบูรณ์ ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ำตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ มีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร และสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ำจนถึง 0 องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางท่องเที่ยวที่ #อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QueQ ได้ไม่เกิน 60 วัน ส่วนการจองบ้านพักและเต็นท์ติดต่อได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ส่วนช่วงเวลาการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึงในวันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น. สำหรับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00 น.

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.042810833 หรือ 042810834 หรือเฟซบุ๊ก PKDnationalpark

เรื่องที่เกี่ยวข้อง