เที่ยวนครศรีธรรมราช บ้านคีรีวง หมู่บ้านแห่งสายน้ำ อ้อมกอดแห่งขุนเขา

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองงามถิ่นใต้ ตอนที่ 2 คีรีวง หมู่บ้านแห่งสายน้ำ อ้อมกอดแห่งขุนเขา