ทางรถไฟลอยน้ำ @เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ..เปิดให้จองขบวนรถพิเศษแล้ว

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กำหนดการเดินขบวนรถพิเศษ นำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 26 พ.ย. - 30 ม.ค. 65 - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำเต็มเขื่อน สวยมาก