งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

งานเกษตรแฟร์ 2562

เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง