เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่23

Thai International Travel Fair 2018 – TITF#23
งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเปิดโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ : 9 – 12 สิงหาคม 2561
เวลา : 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว Thai Travel Agents Association (TTAA)
Tel : (662) 214-6175-8 Fax: (662) 214-6179-80
E-Mail : titf@ttaa.or.th
Website : www.titf-ttaa.com
Facebook : เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง