ฝากดวงเสริมชะตาแก้ปีชง รับสิ่งมงคล ปี 2563

ฝากดวงเสริมชะตาแก้ปีชง รับสิ่งมงคล ปี 2563 กับ หมอแก้ว นพเก้า

ในช่วงเวลาที่กำลังจะเริ่มต้นของปีใหม่สากล และ ในช่วงที่กำลังส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่จีนหรือตรุษจีน อันช่วงที่กำลังต้องเพิ่มพูนสิ่งสิ่งดีๆเข้ามาในดวงชะตาคือเป็นกำลังเพื่อที่เราจะต้องฝ่าฟันต่อสู้อีก 1 ปี

สิ่งสำคัญคือ การเติมพลังบุญและขอพร ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะส่งผลโดยตรงๆแก่ชีวิตของเรา อย่างมีความหวัง เช่น การขอพรกับองค์พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิตของเรา

เพื่อให้ดวงชะตาหมดสิ้นจากอุปสรรค แก้เคราะห์ ปีชงปีปะทะ เช่น คนเกิด ปีชวด ปีมะเมีย ปีเถาะ และปีระกา. ให้ผ่านเคราะห์ร้ายพบกับความสุข.

ส่วนเทพเจ้า ไฉ่ซึ้งเอี่ย หรือเทพเจ้าแห่งเงินตรา อันเป็นเทพที่สำคัญที่เราๆท่านๆทั้งต่างต้องมาขอพรในช่วงต้นปีเช่นปีใหม่หรือตรุษจีน เพราะท่านเป็นเทพเทวาองค์เดียวที่จะประทานพรในเรื่อง เงินทอง ความสำเร็จ การงานที่เจริญรุ่งเรือง และความสุข.

ไหว้พระแก้ชง

ทุกท่านจะเห็นถึงความสำคัญของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าและองค์ไฉ่ซึ้งเอี่ย ว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตจริงๆตั้งโบราณเขาก็จะปฎิบัติการแบบนี้กันมาโดยตลอดทั้งรุ่นปู่ย่าก็จะไปไหว้ขอพร ให้ปีนี้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว. และก็ไปขอเจ้าให้ปีนี้การงานและการเงินรำ่รวยค้าขายดีๆ. อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้นช่วงต้นปีใหม่สากลและจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่จีนคือตรุษจีนอันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดทีเราจะได้พรดีๆสิ่งดีๆในการเริ่มต้นใหม่ของปี2563 อย่างสมบูรณ์.

ไหว้พระเสริมดวง


ร่วมเข้าพิธีฝากดวง เสริมชาตา ปัดตัวสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง


สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด 40 ท่านนั้น


โปรแกรมการเดินทาง

08.00 น. จุดขึ้นรถ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดี (ตรงข้ามสถาบันราชมงคลจักรพงษภูวนารถ)

10.00 น เริ่มพิธี

– ไหว้ลานฟ้าดิน เปิดดวง
– ทำพิธีปัดตัว แก้เคราะห์ปีชง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพุทธสถานจีเต๊กิลิ้ม และ สักการะพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในวิหารประดิษฐานมหาเทพ 12 นักษัตร ตามพระสูตรพุทธศาสนามหายานแห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทยกราบไหว้เพื่อสะเดาะเคราะห์ คุ้มครองชะตาชีวิต ตามหลักพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและลงชื่อฝากดวง ปัดตัว 12 ครั้ง ปัดตัวแก้เคราะห์ปีชงหน้าพระไภษัชยคุรุ
– เผาใบปัดตัวสลายเคราะห์ ไหว้เทพกวงลู่สืบชะตา
– ไหว้เทพเจ้ากวงลู่ เทพต่อชะตา
– ไหว้ เฒ่าจันทรา ด้วยแดงผูกรัก
– ไหว้หมอฮูโต๋
– ไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยหยก ฝากดวงให้รวย
สักการะขอ จาก เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ย) เนื้อหยก น้ำหนัก 929 กิโลกรัม ใหญ่ที่สุดในโลก กราบไหว้เพื่อรับพลัง
– ไหว้ ไฉ่ซิงเอี๊ยใหญ่ที่สุดในโลก ขอพรให้รวย
นำท่านสักการะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ปางมหาเศรษฐีชัมภลองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และแห่งโชคลาภ ความร่ำรวยตามหลักฮวงจุ้ย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหารริมสวย

17.00 น. กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปริทรรศน์ 099-364-9935
คุณวิลัยพร 084-294-4556

เพิ่มเพื่อน