แฟรนไชส์โอชายะ

รูปแบบแฟรนไชส์ชานมไข่มุก

 1. Kiosk -โดยปกติมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตร
 2. Small – โดยปกติมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 20 ตารางเมตร
 3. Medium Size -บูธขนาดกลาง 40 ตารางเมตร
 4. OCHAYA Plus – โดยปกติจะมีขนาด 60 ตารางเมตร และตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ประเภทของร้านที่ออกแบบอย่างประณีต

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปิดแฟรนไชส์ร้านโอชายะ

 • ระยะเวลาของสัญญา : 6 ปี (ต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายการต่อสัญญา)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ : 374,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
 • ค่า Royally Fee : 3% จากยอดขาย
 • ค่า Marketing Fee : 1% จากยอดขาย
 • ค่าออกแบบบูธ : 20,000 บาท
 • ค่าประกันแฟรนไชส์ : 5,000 บาท
 • ค่าก่อสร้างบูธ : 300,000-700,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และรูปแบบร้าน)
 • สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ : ฝึกอบรมพนักงานขายหน้าร้าน 1 คอร์ส ณ โอชายะ สำนักงานใหญ่ , อบรมการใช้งานระบบ OCHAYA POS SYSTEM, อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับร้านค้าแฟรนไชส์ , โบวชัวร์ , ป้ายเมนู , วัตถุดิบสำหรับขาย 2,000 แก้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ochaya.co.th/

ข้อมูลการติดต่อ : (โทรศัพท์) 0-2726-5836 (e-mail) info@ochaya.co.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง