กินทุเรียน แบบขีด ตลาดทุเรียนไอยรา โซนผลไม้ตามฤดูกาล

ทุเรียนไอยรา

ปี 2565 ถนนทุเรียน ตลาดไอยรา ปทุมธานี ถนนทุเรียน เริ่มมีทุเรียนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ทุเรียนจากจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด พันธุ์ชะนี หมอนทอง กระดุม, พวงมณี, กระจิบ ฯ ขายทั้งปลีกและส่ง ทั้งยกเข่ง ชั่งลูก และ แกะเนื้อ ราคาแตกต่างกันตามสายพันธุ์และเนื้อทุเรียน หาซื้อได้ที่ ถนนทุเรียน ตลาดผลไม้ไอยรา สำหรับการเดินทางมายังถนนทุเรียน ตลาดไอยรา เดินทางมาไม่ยาก ตามแผนที่...