ถนนสีชมพู

บริเวณถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ กว่า 300 ต้น กำลังบานสะพรั่งชมพูทั่วท้องถนน